Bibliotekssystem

Bibliotekens låntagare får tillgång till vårt utbud på ett enkelt och smidigt sätt genom att använda sitt bibliotekskort. Vi kommunicerar med bibliotekets datasystem genom ett API som bibliotekets systemleverantör tillhandahåller. Ett API (Application Programming Interface) är ett verktyg som hjälper företag att dela med sig av data på ett kontrollerat och säkert sätt.

Vi på FörlagEtt ser till att kommunikationen med ert bibliotekssystem sätts upp och fungerar, biblioteket behöver inte göra några tekniska installationer. Normalt är vi igång inom 1-2 dagar.

Vi har idag stöd för samtliga bibliotekssystem som är tillgängliga i Sverige, det är för övrigt samma bibliotekssystem som även används i andra länder i Norden.

Last updated