Regional film på Cineasterna

För att stärka bibliotekens egna filmverksamhet, kontakten med lokala filmare och samverkan med biografer, startar Cineasterna en satsning på att lyfta fram lokalt producerad långfilm, kortfilm och dokumentärfilm.

Värmland är först ut

Tack vare ett samarbete mellan Region Värmland och Bibliotek Värmland lanseras hösten/vintern 2021 värmländsk film på Cineasterna. Värmland är först ut i landet med denna satsning som konkret innebär att temat ”Värmländskt” finns på Cineasterna.

Under 2021 ska 20 värmländska filmer publiceras på Cineasterna. I ett nästa steg är tanken att tillsätta en urvalsgrupp bestående av representanter från både kulturavdelningen och biblioteken med uppgift att löpande välja in nya filmer i utbudet.

Kontakta oss på info@cineasterna.se om ni vill veta mer om Cineasternas satsning på regionalt producerad film.

Last updated