Integrering i bibliotekskatalog

Vi tillhandahåller katalogposter till samtliga e-filmer i vår tjänst.

Cineasternas utbud går att integrera i bibliotekets katalog. Det innebär att bibliotekets låntagare kan låna våra e-filmer direkt via bibliotekets webbplats. Vi tillhandahåller katalogposter från LIBRIS på samtliga e-filmer. Cineasterna går bla att integrera i Axiells eHUB och SAGA. Kontakta oss på info@cineasterna.se om ni vill veta mer om hur ni kan integrera Cineasternas e-filmer direkt i bibliotekskatalogen. Här följer några exempel på hur det kan se ut när en e-film är integrerad i bibliotekets katalog. Exempel från Borås bibliotek, Eskilstuna stadsbibliotek, Bibliotek Huddinge och Biblioteken i Göteborg;

Last updated