Integrering i webbkatalog

Vi tillhandahåller katalogposter till samtliga e-filmer i vår tjänst

Cineasternas utbud går att integreras fullt i bibliotekets befintliga webbkatalog. Det innebär att bibliotekets låntagare kan låna våra e-filmer direkt via bibliotekets webbplats. Vi tillhandahåller katalogposter från LIBRIS på samtliga e-filmer. Här följer ett exempel på hur det kan se ut med en e-film som är integrerad i bibliotekets katalog