Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Cineasterna

FörlagEtt AB står bakom tjänsten Cineasterna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår tjänst. Det här informationen beskriver hur Cineasterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Cineasterna?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för Cineasterna (Appar och Webbtjänst).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vår tjänst?

Om du behöver innehåll från Cineasterna som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar .

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen och apparna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Cineasterna.

Senaste bedömningen gjordes den 1 april 2021 och är formellt godkänd av Administrativ nivå.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 april 2021

Last updated